Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Marzec


Podstrony:
 • Uchwała Nr V-35/2015
  w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia położonego w budynku przy ul. Broniewskiego w Wołominie
 • Uchwała Nr V-36/2015
  w sprawie: wyrażenia zgody na ustalenie nowych zawodów, w których prowadzone będzie kształcenie uczniów Technikum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Tłuszczu
 • Uchwała Nr V-37/2015
  w sprawie: zmiany uchwały Nr V-17//2015 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w konkursach ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych
 • Uchwała Nr V-38/2015
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-39/2015
  w sprawie: uchylenia uchwały Nr V-23/2015 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek budżetowych podległych Powiatowi Wołomińskiemu do dokonywania zmian w planie finansowym wydatków budżetowych w 2015 r.
 • Uchwała Nr V-40/2015
  w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr III-17/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego w latach 2015-2024
 • Uchwała Nr V-41/2015
  w sprawie: rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych
 • Uchwała Nr V-42/2015
  w sprawie: unieważnienia otwartych konkursów ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych
 • Uchwała Nr V-43/2015
  w sprawie: zmiany realizatora zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu 9-cio osobowego dla Domu Dziecka w Równem”
 • Uchwała Nr V-44/2015
  w sprawie: zatwierdzenia rozliczenia zadania pn. „Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie objętym działalnością Spółki Wodnej w Tłuszczu w miejscowości Szymanówek, Stryjki i Wólka Kozłowska
 • Uchwała Nr V-45/2015
  w sprawie: zatwierdzenia bilansu za rok 2014 Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie
 • Uchwała Nr V-46/2015
  w sprawie: wykazu zadań przyjętych do dofinansowania dla spółek wodnych w 2015 r. – I i II etap
 • Uchwała Nr V-47/2015
  w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela Powiatu Wołomińskiego w Stowarzyszeniu pn. „Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński”
 • Uchwała Nr V-48/2015
  w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela Powiatu Wołomińskiego w Stowarzyszeniu pn. „Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej”
 • Uchwała Nr V-49/2015
  w sprawie: upoważnienia Dyrektor Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce do realizacji projektu „Jak zostać mistrzem zawodu – nowoczesne staże w Hiszpanii”
 • Uchwała Nr V-50/2015
  w sprawie: przeniesień w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-51/2015
  w sprawie: zatwierdzenia bilansu za rok 2014 Powiatowej biblioteki publicznej w Wołominie
 • Uchwała Nr V-52/2015
  w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych
 • Uchwała Nr V-53/2015
  w sprawie: wykonania Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr V-49/2015 z dnia 19 marca 2015 roku
 • Uchwała Nr V-54/2015
  w sprawie: upoważnienia kierowników powiatowych jednostek budżetowych podległych Powiatowi Wołomińskiemu do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków roku 2015
 • Uchwała Nr V-55/2015
  w sprawie: przekazania Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie upoważnień do zaciągania zobowiązań
 • Uchwała Nr V-56/2015
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-57/2015
  w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-58/2015
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-59/2015
  w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-60/2015
  w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego za rok 2014

Wytworzył lub odpowiada za treść:Zarząd Powiatu Wołomińskiego, data: 01.03.2015 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 10.03.2015 r., godz. 12.00
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 10.03.2015 r., godz. 12.00
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.03.2015 r., godz. 12.00Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 2707 razy.