Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

V Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego

19.03.2015 r., godz. 13.00, Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 1
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 lutego 2015r.
4. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Wołomińskiemu według algorytmu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2015 roku. (druk nr 2)
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015r. za kształcenie nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wołomiński. (druk nr 3)
7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr IV-21/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Klembów w zakresie polityki prorodzinnej. (druk nr 5)
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Dąbrówka zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych na terenie Gminy Dąbrówka. (druk nr 6)
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr III-17/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2015-2024. (druk nr 9)
10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III-18/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2015 rok. (druk nr 8)
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Wołominie – Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. (druk nr 4)
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wołominie. (druk nr 7)
13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalania składu stałych komisji Rady Powiatu Wołomińskiego. (druk nr 1)
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty Wołomińskiego. (druk nr 10)
15. Interpelacje i zapytania radnych, wnioski i oświadczenia.
16. Zamknięcie obrad.

Podstrony:
 • Druk nr 1
  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalania składu stałych komisji Rady Powiatu Wołomińskiego.
 • Druk nr 2
  Projekt uchwały w sprawie określenia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Wołomińskiemu według algorytmu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2015 roku.
 • Druk nr 3
  Projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015r. za kształcenie nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wołomiński.
 • Druk nr 4
  Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Wołominie – Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.
 • Druk nr 5
  Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr IV-21/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Klembów w zakresie polityki prorodzinnej.
 • Druk nr 6
  Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Dąbrówka zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych na terenie Gminy Dąbrówka.
 • Druk nr 7
  Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wołominie.
 • Druk nr 7 - załącznik
  SCHEMAT ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE
 • Druk nr 8
  Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III-18/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2015 rok.
 • Druk nr 8 - tabela 1
  Dochody budżetu powiatu w 2015 roku - zmiana
 • Druk nr 8 - tabela 2
  Wydatki budżetu powiatu w 2015 roku - zmiany
 • Druk nr 8 - tabela 3
  Plan wydatków majątkowych na rok 2015
 • Druk nr 8 - tabela 4
  Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku
 • Druk nr 8 - tabela 5
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2015
 • Druk nr 8 - tabela 6
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2015
 • Druk nr 8 - załącznik 1
  Dotacje udzielane w 2015r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
 • Druk nr 9
  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr III-17/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2015-2024.
 • Druk nr 9 - załącznik 1
  Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2024
 • Druk nr 9 - załącznik 2
  Przedsięwzięcia WPF
 • Druk nr 10
  Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty Wołomińskiego.
 • Druk nr 10
  Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 09.03.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 09.03.2015 r., godz. 11.50
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 11.05.2015 r., godz. 13.34
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.05.2015 r., godz. 13.34Małgorzata JeznachEdycja strony
09.03.2015 r., godz. 11.52Małgorzata JeznachEdycja strony
09.03.2015 r., godz. 11.52Małgorzata JeznachEdycja strony
09.03.2015 r., godz. 11.50Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 3828 razy.