Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

w sprawie wywłaszczenia nieruchomości położonej w gminie Klembów, w miejscowości Ostrówek, w obrębie 0008 Lipka, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o nr ewidencyjnym 1173, o pow. 0,0200 ha.

Wołomin, dnia 18 lutego 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYWŁASZCZENIA NIERUCHOMOŚCI


Starosta Wołomiński informuje o zamiarze wszczęcia, w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.), postępowania w sprawie wywłaszczenia nieruchomości położonej w gminie Klembów, w miejscowości Ostrówek,
w obrębie 0008 Lipka, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o nr ewidencyjnym 1173, o pow. 0,0200 ha.
Na podstawie art. 115 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na wniosek złożony w dniu 03.12.2014 r., przez Wójta Gminy Klembów, przeprowadzone zostanie postępowanie w sprawie wywłaszczenia nieruchomości,
w związku z realizacją inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi.
Zgodnie z dokumentacją zgromadzoną w sprawie ww. nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny.
Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, winny zgłaszać się wraz z tytułem własności do przedmiotowej nieruchomości, w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia, do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołominie, 05-200 Wołomin, ul. Powstańców 8/10, wejście B, pok. 13 lub kontaktować się telefonicznie, pod nr tel. (22) 787 30 10, wew. 103.
Po upływie 2 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Mikołaj Szczepanowski, data: 02.03.2015 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 02.03.2015 r., godz. 15.20
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 02.03.2015 r., godz. 15.21
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.03.2015 r., godz. 15.21NieznanyEdycja strony
02.03.2015 r., godz. 15.20NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1543 razy.