Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XIX-153/04

w sprawie: powołanie Komisji doraźnej ds. Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Wołomińskiego.
Uchwała Nr XIX-153/04
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28 września 2004 r.w sprawie: powołanie Komisji doraźnej ds. Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Wołomińskiego.


Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z § 34 Statutu Powiatu Wołomińskiego przyjętego Uchwałą Nr XXXIV-247/02 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23 kwietnia 2002 r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 144, poz. 3193 z późn. zm.), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Rada Powiatu Wołomińskiego powołuje Komisję doraźną ds. Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Wołomińskiego.


§ 2

Skład osobowy Komisji doraźnej ds. Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Wołomińskiego określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, przy czym w skład Komisji nie może wchodzić więcej niż trzynastu radnych.


§ 3

1. Komisja doraźna ds. Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Wołomińskiego wybiera ze swego składu Przewodniczącego.
2. Przewodniczący Komisji kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz.


§ 4

W posiedzeniach Komisji mogą brać udział .wyznaczeni przez Zarząd Powiatu członkowie Zespołu Koordynacyjnego ds. prac nad Planem Rozwoju Lokalnego Powiatu Wołomińskiego powołanego uchwała Nr II-44/2004 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 lipca 2004 r. oraz zaproszeni przez Starostę przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego i kluczowi dla rozwoju Powiatu partnerzy społeczno-gospodarczy.


§ 5

Do zadań Komisji należy opiniowanie Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Wołomińskiego i rekomendowanie tego Planu Radzie Powiatu.


§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:
  • Załącznik nr 1
    Skład Komisji doraźnej ds. Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Wołomińskiego.

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 11.10.2004 r., godz. 15.05
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 11.10.2004 r., godz. 15.05
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.10.2004 r., godz. 15.05Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2077 razy.