Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Informacja o wysokości środków finansowych przeznaczonych na dotacje celowe w 2015 r. dla spółek wodnych z terenu powiatu wołomińskiego

Zgodnie z § 1 pkt 4 i § 4 pkt 1 Uchwały XX-215/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 sierpnia 2012 r., Zarząd Powiatu Wołomińskiego informuje, że
zgodnie z Uchwałą Nr Nr III-18/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2015 rok, na dotacje celowe dla Spółek wodnych przeznaczono kwotę w wysokości 160 000,00 zł (Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo Rozdział 01009 - Spółki Wodne).
Cel dotacji: bieżące utrzymanie urządzeń wodnych oraz remonty urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie powiatu.
Informacja o terminie złożenia wniosków szczegółowych zostanie przekazana do spółek wodnych, które złożyły wnioski wstępne w roku poprzednim.
Uwaga: Zgodnie z § 3 ust. 2 ww. Uchwały z dnia 30 sierpnia 2012 r., Zarząd Powiatu,
w terminie 60 dni od daty podjęcia uchwały budżetowej ustali, w formie uchwały, wykaz zadań przyjętych do dofinansowania, a także wyznaczy termin złożenia wniosków szczegółowych, wg wzoru określonego w załączniku do ww. uchwały. Powyższe dotyczy również zmian uchwały budżetowej.


Informacja jest podawana do wiadomości publicznej, poprzez opublikowanie na stronie internetowej dotującego: www.powiat-wolominski.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Mikołaj Szczepanowski, data: 11.02.2015 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 11.02.2015 r., godz. 08.51
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 11.02.2015 r., godz. 08.51
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.02.2015 r., godz. 08.51NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1402 razy.