Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XIX-152/04

w sprawie: zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2003 – 2006.
Uchwała Nr XIX-152/04
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28 września 2004 r.w sprawie: zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2003 – 2006.


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 110 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Dokonuje się zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym w części dotyczącej roku 2004 w następujących zadaniach:
1. Rozbudowa Strażnicy PSP - ustala się planowane nakłady na kwotę 772.000 zł.
2. Zakup sprzętu specjalistycznego dla SZPZOZ - ustala się planowane środki z budżetu na kwotę 520.085 zł. z jednoczesnym zmniejszeniem środków do pozyskania do kwoty 327.915 zł.


§ 2

W wyniku wprowadzonych zmian załączniki Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Nr XVIII-143/04 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem odpowiednio Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 4

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.Uzasadnienie:
Przedstawiane przez Zarząd Powiatu zmiany w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym wynikają z wprowadzenia do budżetu Powiatu dotacji z gmin przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych w dziale 754 i 851.

Podstrony:
  • Załącznik nr 1
    Nakłady na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2003-2006.
  • Załącznik nr 2
    Nakłady na wieloletnie programy inwestycyjne w zakresie dróg realizowane z udziałem Programu SAPARD.

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 11.10.2004 r., godz. 15.00
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 11.10.2004 r., godz. 15.00
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.10.2004 r., godz. 15.00Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2083 razy.