Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Komisja Finansowa

ROK 2016

PRZED SESJAMI RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
• Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
NA BIEŻĄCO
• Rozpatrywanie spraw przekazywanych Komisji przez Radę Powiatu, Zarząd Powiatu, zgłaszanych przez członków Komisji, mieszkańców.
• Monitorowanie wykonania uchwał będących w zakresie pracy Komisji.
I KWARTAŁ 2016
• Opiniowanie proponowanych zmian w budżecie na 2016 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczących rozdysponowania wolnych środków.
II KWARTAŁ 2016
• Zapoznanie się z informacją Zarządu Powiatu na temat wykonania budżetu za I kwartał 2016 roku.
• Zapoznanie się z bieżącą sytuacją finansową Szpitala Powiatowego w Wołominie.
• Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za rok 2015.
• Przyjęcie planu pracy Komisji na 2016 r.
III KWARTAŁ 2016
• Zapoznanie się z informacją Zarządu Powiatu o realizacji zadań z wykorzystaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków zewnętrznych.
• Zapoznanie się z informacją Zarządu Powiatu na temat poziomu realizacji, pod względem rzeczowo-finansowym, inwestycji przyjętych w budżecie Powiatu na 2016 rok.
• Omówienie sprawozdania Zarządu Powiatu z realizacji budżetu Powiatu za I półrocze 2016 r.
IV KWARTAŁ 2016
• Zapoznanie się z informacją Zarządu Powiatu na temat wykonania budżetu Powiatu za III kwartał 2016 r.
• Zapoznanie się z sytuacją finansową powiatu wołomińskiego.
• Zapoznanie się z bieżącą sytuacją finansową Szpitala Powiatowego w Wołominie.
• Zapoznanie się z informacją Zarządu Powiatu na temat poziomu realizacji inwestycji przyjętych w budżecie Powiatu na 2016 rok.
• Analiza złożonych wniosków do budżetu na 2017 rok.
• Opiniowanie projektu budżetu na 2017 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.
• Podsumowanie pracy Komisji.

ROK 2017

PRZED SESJAMI RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
• Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
NA BIEŻĄCO
• Rozpatrywanie spraw przekazywanych Komisji przez Radę Powiatu, Zarząd Powiatu, zgłaszanych przez członków Komisji, mieszkańców.
• Monitorowanie wykonania uchwał będących w zakresie pracy Komisji.
I i II KWARTAŁ 2017
• Zapoznanie się z informacją Zarządu Powiatu na temat wykonania budżetu za I kwartał 2017 roku.
• Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za rok 2016.
III KWARTAŁ 2017
• Zapoznanie się z informacją Zarządu Powiatu o realizacji zadań z wykorzystaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków zewnętrznych.
• Zapoznanie się z informacją Zarządu Powiatu na temat poziomu realizacji, pod względem rzeczowo-finansowym, inwestycji przyjętych w budżecie Powiatu na 2017 rok.
• Omówienie sprawozdania Zarządu Powiatu z realizacji budżetu Powiatu za I półrocze 2017 r.
IV KWARTAŁ 2016
• Zapoznanie się z informacją Zarządu Powiatu na temat wykonania budżetu Powiatu za III kwartał 2017 r.
• Zapoznanie się z bieżącą sytuacją finansową Szpitala Powiatowego w Wołominie.
• Zapoznanie się z informacją Zarządu Powiatu na temat poziomu realizacji inwestycji przyjętych w budżecie Powiatu na 2017 rok.
• Wybór podmiotów uprawnionych do sporządzania sprawozdań finansowych Starostwa i Szpitala Powiatowego.
• Analiza złożonych wniosków do budżetu na 2018 rok.
• Opiniowanie projektu budżetu na 2018 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.
• Podsumowanie pracy Komisji.

ROK 2018

PRZED SESJAMI RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
• Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
NA BIEŻĄCO
• Rozpatrywanie spraw przekazywanych Komisji przez Radę Powiatu, Zarząd Powiatu, zgłaszanych przez członków Komisji, mieszkańców.
• Monitorowanie wykonania uchwał będących w zakresie pracy Komisji.
I i II KWARTAŁ 2018
• Zapoznanie się z bieżącą sytuacją finansową Szpitala Powiatowego w Wołominie.
• Zapoznanie się z informacją Zarządu Powiatu na temat wykonania budżetu za I kwartał 2018 roku.
• Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za rok 2018.
III KWARTAŁ 2018
• Zapoznanie się z informacją Zarządu Powiatu na temat poziomu realizacji, pod względem rzeczowo-finansowym, inwestycji przyjętych w budżecie Powiatu na 2018 rok.
• Omówienie sprawozdania Zarządu Powiatu z realizacji budżetu Powiatu za I półrocze 2018 r.
IV KWARTAŁ 2018
• Zapoznanie się z bieżącą sytuacją finansową Szpitala Powiatowego w Wołominie.
• Wybór podmiotów uprawnionych do sporządzania sprawozdań finansowych Starostwa i Szpitala Powiatowego.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Komisji Finansowej Tomasz Kalata, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 09.02.2015 r., godz. 16.35
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 20.03.2018 r., godz. 10.11
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.03.2018 r., godz. 10.11Emilia PłachetkoEdycja strony
20.03.2018 r., godz. 10.11Emilia PłachetkoEdycja strony
30.03.2017 r., godz. 11.12Małgorzata JeznachEdycja strony
30.03.2017 r., godz. 11.11Małgorzata JeznachEdycja strony
15.12.2016 r., godz. 13.46Małgorzata JeznachEdycja strony
15.12.2016 r., godz. 13.45Małgorzata JeznachEdycja strony
15.12.2016 r., godz. 13.45Małgorzata JeznachEdycja strony
17.05.2016 r., godz. 15.10Magdalena RudnikEdycja strony
12.02.2016 r., godz. 09.15Małgorzata JeznachEdycja strony
17.03.2015 r., godz. 08.23Małgorzata JeznachEdycja strony
09.02.2015 r., godz. 16.35Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2927 razy.