Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XIX-150/04

w sprawie: uchwalenia Programu ochrony środowiska wraz z Planem gospodarki odpadami dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2004-2011.
Uchwała Nr XIX-150/04
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28 września 2004 r.w sprawie: uchwalenia Programu ochrony środowiska wraz z Planem gospodarki odpadami dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2004-2011.


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późń. zm.), art. 17 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późń. zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późń. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Uchwala się Program ochrony środowiska wraz z Planem gospodarki odpadami dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2004-2011, stanowiące załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 11.10.2004 r., godz. 14.50
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 11.10.2004 r., godz. 14.50
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.10.2004 r., godz. 14.50Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2288 razy.