Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Luty


Podstrony:
 • Uchwała Nr V-17/2015
  w sprawie: powołania komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w konkursach ofert na realizację w 2015 roku zadań Publicznych
 • Uchwała Nr V-18/2015
  w sprawie: zatrudnienia kierownika Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielonce
 • Uchwała Nr V-19/2015
  w sprawie: upoważnienia do czynności związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i opinii związanych z wykonaniem weryfikacji istniejącego projektu budowlano-wykonawczego, wykonanie projektu zamiennego zagospodarowania terenu oraz charakterystyk energetycznej dla zadania polegającego na „Rozbudowie budynku II Liceum Ogólnokształcącego na dz. ew. 3/1, 3/7 w obrębie 0026-05-6 przy ul. Konstytucji 3 Maja 26” w Radzyminie
 • Uchwała Nr V-20/2015
  w sprawie: określenia formy przekazywania sprawozdań przez jednostki organizacyjne Powiatu Wołomińskiego
 • Uchwała Nr V-21/2015
  w sprawie: zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie
 • Uchwała Nr V-22/2015
  w sprawie: upoważnienia Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie do realizacji projektu „Wzrost jakości nauczania poprzez mobilność zagraniczną kadry edukacyjnej”
 • Uchwała Nr V-23/2015
  w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek budżetowych podległych Powiatowi Wołomińskiemu do dokonywania zmian w planie finansowym wydatków budżetowych w 2015 r.
 • Uchwała Nr V-24/2015
  w sprawie: przekazania kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych upoważnień do zaciągania zobowiązań
 • Uchwała Nr V-25/2015
  w sprawie: upoważnienia Dyrektor Zespołu Szkół Terenów Zieleni im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie do realizacji projektu „Mobilność zawodowa uczniów i nauczycieli ZSTZ Radzymin”
 • Uchwała Nr V-26/2015
  w sprawie: upoważnienia Dyrektor Zespołu Szkół w Wołominie do realizacji projektu „Europejskie staże zawodowe – większą szansą na rynku pracy”
 • Uchwała Nr V-27/2015
  w sprawie: upoważnienia Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie do realizacji projektu „Praktyka zawodowa drogą do sukcesu na europejskich rynkach pracy”
 • Uchwała Nr V-28/2015
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-29/2015
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-30/2015
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-31/2015
  w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-32/2015
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-33/2015
  w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Wołomińskiego za IV kwartał 2014 r.
 • Uchwała Nr V-34/2015
  w sprawie: wykonania Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr IV-32/2015 z dnia 19 lutego 2015 roku

Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Kazimierz Rakowski, data: 02.01.2015 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 04.02.2015 r., godz. 09.31
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 04.02.2015 r., godz. 09.31
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.02.2015 r., godz. 09.31Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 2171 razy.