Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr II – 14/2015

w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Starosty Wołomińskiego
Uchwała Nr II – 14/2015
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 7 stycznia 2015r.

w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Starosty Wołomińskiego


Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.) art. 9 ust. 2, art. 36 ust. 1 – 4, art. 37 ust. 3, art. 38 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1202) § 3 ust. 1 pkt 2, ust. 2 oraz § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1786) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Ustala się miesięczne wynagrodzenie Starosty Wołomińskiego Kazimierza Rakowskiego:
1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości maksymalnej kwoty wynagrodzenia przewidzianej dla Starosty w powiecie powyżej 120 tys. mieszkańców, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2009r., określającym zasady wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich;
2) dodatek funkcyjny w wysokości maksymalnej kwoty dodatku przewidzianego dla Starosty w powiecie powyżej 120 tys. mieszkańców, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2009r., określającym zasady wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich;
3) do wyżej wymienionych kwot przysługuje:
a) dodatek specjalny w wysokości 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego;
b) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości ustawowo określonej.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 22.12.2014r.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 12.01.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 19.01.2015 r., godz. 11.24
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 19.01.2015 r., godz. 11.27
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.01.2015 r., godz. 11.27Małgorzata JeznachEdycja strony
19.01.2015 r., godz. 11.27Małgorzata JeznachEdycja strony
19.01.2015 r., godz. 11.24Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1681 razy.