Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr II – 13/2015

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wołominie
Uchwała Nr II – 13/2015
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 7 stycznia 2015r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wołominie


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Wołominie przyjętym Uchwałą Nr XXIII-258/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wołominie, zmienionym Uchwałą Nr XXX-339/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. wprowadza się następujące zamiany:
1) §2 punkt 11) otrzymuje brzmienie: „11) członka zarządu – należy przez to rozumieć Członka Zarządu Powiatu Wołomińskiego”
2) w §8 ust. 2. skreśla się wyrażenie: „członka zarządu,” ,
3) w §10 ust. 2. skreśla się wyrażenie: „członek zarządu,”,
4) w §10 ust. 5. punkt 8) skreśla się wyrażenie: „członka zarządu,”,
5) w §10 ust. 6. skreśla się wyrażenie: „Członka Zarządu,”,
6) w §10 ust 6. po nazwie: „Wydziału Zarządzania Kryzysowego,” dodaje się nazwę: „Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej,”,
7) skreśla się §12.,
8) w §13 ust. 2. po nazwie: „Wydziału Spraw Obywatelskich,” dodaje się nazwę: „Wydziału Komunikacji,”,
9) w §15 ust. 3. skreśla się wyrażenie: „członkowi zarządu,”,
10) w §59 ust. 1. punkt 1 skreśla się wyrażenie: „członek zarządu,”,
11) zmienia się Schemat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Wołominie, stanowiący załącznik do Regulaminu Organizacyjnego, nadając mu brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:
  • Załącznik
    SCHEMAT ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 12.01.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 19.01.2015 r., godz. 11.13
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 19.01.2015 r., godz. 11.13
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.01.2015 r., godz. 11.13Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1920 razy.