Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr II – 12/2015

w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Wołomińskiego
Uchwała Nr II – 12/2015
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 7 stycznia 2015r.

w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Wołomińskiego


Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1

1. Powołuje się doraźną Komisję Statutową w składzie:
1) Halina Bonecka
2) Adam Łossan
3) Ireneusz Maślany
4) Jerzy Mikulski
5) Tomasz Szturo
6) Janusz Werczyński

2. Przedmiotem działania Komisji Statutowej jest analiza oraz opracowanie i przedstawienie Radzie Powiatu Wołomińskiego w terminie do dnia 31.03.2015r. propozycji zmian do Statutu Powiatu Wołomińskiego.


§ 2

Komisja rozwiązuje się z dniem uchwalenia zmian w Statucie Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 12.01.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 19.01.2015 r., godz. 11.12
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 19.01.2015 r., godz. 11.12
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.01.2015 r., godz. 11.12Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1539 razy.