Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr II – 11/2015

w sprawie ustalenia składu stałych komisji Rady Powiatu Wołomińskiego
Uchwała Nr II – 11/2015
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 7 stycznia 2015r.

w sprawie ustalenia składu stałych komisji Rady Powiatu WołomińskiegoNa podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 595 z późn.zm.) w zw. z § 36 ust. 5 oraz § 37 ust.3 Statutu Powiatu Wołomińskiego przyjętego Uchwałą Nr VIII-54/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 31 maja 2007r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 170 poz. 4623) uchwala się,
co następuje:


§ 1

Ustala się liczbę członków komisji stałych Rady Powiatu Wołomińskiego nie większą niż 7 osób.


§ 2

1. Ustala się następujący skład Komisji Finansowej:
1) Tomasz Kalata
2) Sylwia Matusiak
3) Wiesław Mędrzycki
4) Kazimierz Rakowski
5) Magdalena Suchenek
6) Igor Sulich
7) Stanisław Żak

2. Ustala się następujący skład Komisji Rozwoju Gospodarczego:
1) Izabella Dziewiątkowska
2) Katarzyna Lubiak
3) Jerzy Mikulski
4) Sławomir Pisarczyk
5) Magdalena Suchenek
6) Tomasz Szturo
7) Andrzej Zbyszyński

3. Ustala się następujący skład Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:
1) Paweł Dąbrowski
2) Mariusz Dembiński
3) Adam Łossan
4) Wiesław Mędrzycki
5) Paweł Solis
6) Janusz Werczyński

4. Ustala się następujący skład Komisji Dziedzictwa Narodowego i Kultury :
1) Mariusz Dembiński
2) Kazimierz Rakowski
3) Arkadiusz Werelich
4) Andrzej Zbyszyński

5. Ustala się następujący skład Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki:
1) Halina Bonecka
2) Janusz Czarnogórski
3) Adam Jaczewski
4) Karol Małolepszy
5) Marta Rajchert
6) Arkadiusz Werelich
7) Małgorzata Zyśk

6. Ustala się następujący skład Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej:
1) Ryszard Madziar
2) Karol Małolepszy
3) Ireneusz Maślany
4) Sylwia Matusiak
5) Andrzej Olszewski
6) Marta Rajchert
7) Janusz Werczyński

7. Ustala się następujący skład Komisji Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego:
1) Tomasz Kalata
2) Adam Łossan
3) Jerzy Mikulski
4) Tomasz Szturo§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 12.01.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 19.01.2015 r., godz. 11.11
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 19.01.2015 r., godz. 11.11
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.01.2015 r., godz. 11.11Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1800 razy.