Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na usługę zaprojektowania, wykonania i montażu tablic informacyjnych wraz z drewnianymi stelażami dla szlaku rowerowego w ramach operacji pt. „Oznakowanie przebiegu tras wycieczkowych na terenie powiatu

Oferty należy składać w terminie do dnia 24 listopada 2014 r., godz. 14.00,
ZAPYTANIE OFERTOWE


Usługa zaprojektowania, wykonania i montażu tablic informacyjnych wraz z drewnianymi stelażami dla szlaku rowerowego w ramach przedsięwzięcia pt. „Oznakowanie przebiegu tras wycieczkowych na terenie powiatu wołomińskiego – Szlak rowerowy”

Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na usługę zaprojektowania, wykonania i montażu tablic informacyjnych wraz z drewnianymi stelażami dla szlaku rowerowego w ramach operacji pt. „Oznakowanie przebiegu tras wycieczkowych na terenie powiatu wołomińskiego – Szlak rowerowy” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007–2013.

I. Cel zamówienia:
Celem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablic informacyjnych wraz z drewnianymi stelażami dla szlaku rowerowego w ramach przedsięwzięcia pt. „Oznakowanie przebiegu tras wycieczkowych na terenie powiatu wołomińskiego – Szlak rowerowy”.
Długość szlaku – koło 65 km. Szlak prowadzi od Wołomina poprzez Klembów, Ostrówek, południową i wschodnią część powiatu, kończąc się w Urlach.

II. Zakres zamówienia:
Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablic informacyjnych wraz z drewnianymi stelażami dla szlaku rowerowego w terenie, zgodnie z przebiegiem wskazanym przez Zamawiającego.
Parametry stelaży:
2 szt. stelaży do tablic o wymiarach 120x90 cm (sz x w), wykonane z drewna bejcowanego,
w kolorze ustalonym z Zamawiającym, na 2 słupach drewnianych, z daszkiem wykonanym z drewna.
10 szt. stelaży do tablic o wymiarach około 75x49 cm (sz x w), wykonane z drewna bejcowanego, w kolorze ustalonym z Zamawiającym, na 1 słupku drewnianym, z daszkiem wykonanym z drewna.
Tablice:
2 szt. tablic o wymiarach 120x90 cm (sz x w) wykonanych z trwałego na zniszczenia materiału (tworzywo PCV, stal ocynkowana), z warstwą chroniąca przed blaknięciem. Zawartość tablic tożsama dla obu tablic: schematyczna mapa obszaru powiatu Wołomińskiego z wyrysowanym przebiegiem szlaku. Na mapie zaznaczone: punkty wypoczynkowe oraz punkty miejsc atrakcyjnych – wskazane przez Zamawiającego, gdzie znajdować się będą małe tablice
z uszczegółowieniem okolicy. Krótki opis szlaku dostarczony przez Zamawiającego.
10 sztuk tablic o wymiarach około 75x49 cm (sz x w) wykonanych z trwałego na zniszczenia materiału (tworzywo PCV, stal ocynkowana), z warstwą chroniąca przed blaknięciem. Zawartość tablic: schematyczna mapa okolicy odpowiednia dla lokalizacji, wraz ze wskazaniem najatrakcyjniejszych obiektów.
Lokalizacja:
Zamawiający dostarczy Wykonawcy lokalizacje tablic znajdujące się na terenie Powiatu Wołomińskiego (na trasie przebiegu szlaku czarnego, nazwanego na załączonej mapie „LGD” z początkiem w Ossowie koło Wołomina).

III. Kryteria oceny ofert
1. Cena – 60%;
2. Termin wykonania – 40 %.

IV. Informacje na temat przygotowania oferty
1. Oferta powinna być przygotowana na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Oferty wypełnione na formularzu niezgodnym z załącznikiem nr 1 zostaną odrzucone.
2. Oferta powinna zawierać:
- wypełniony formularz oferty.

V. Termin i sposób składania oferty
Oferty należy składać w terminie do dnia 24 listopada 2014 r., godz. 14.00, w jednej z wybranych form:
1. w zaklejonej kopercie w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, z dopiskiem „Zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablic informacyjnych wraz z drewnianymi stelażami”;
2. przesyłką listowną na adres Starostwo Powiatowe w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, z dopiskiem na kopercie „Zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablic informacyjnych wraz z drewnianymi stelażami”;
3. elektronicznie na adres e-mail
ze@powiat-wolominski.pl z tytułem wiadomości „Zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablic informacyjnych wraz z drewnianymi stelażami”

VI. Kontakt z zamawiającym
Osobą upoważnioną do kontaktu jest:
Joanna Balcerak-Wąż,
Wydział Obsługi Zarządu,
e-mail: j.balcerak-waz@powiat-wolominski.pl


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 19.11.2014 r., godz. 14.04
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 19.11.2014 r., godz. 14.04
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.11.2014 r., godz. 14.04NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 4287 razy.