Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XVIII-145/04

w sprawie: podjęcia prac nad przygotowaniem Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Wołomińskiego.
Uchwała Nr XVIII-145/04
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 31 sierpnia 2004 r.


w sprawie: podjęcia prac nad przygotowaniem Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Wołomińskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Postanawia się rozpocząć prace nad przygotowaniem Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Wołomińskiego.
2. Ustala się, że Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Wołomińskiego jest planem kroczącym i obejmuje 10 kolejnych lat budżetowych, z których pierwszy jest rokiem, na który planuje się budżet.


§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) prowadzenia prac związanych z przygotowaniem Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Wołomińskiego,
2) korzystania z pomocy zewnętrznych doradców mających odpowiednie doświadczenie w zakresie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie:

Opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego jest niezbędnym elementem przygotowania samorządów do absorpcji funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Wymóg opracowania Planu Rozwoju Lokalnego wynika z zapisów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Lokalnego. Proponowany termin realizacji planu obejmowałby lata 2005 – 2015. Ustalenie horyzontu czasowego na rok 2015 wynika z faktu, że programowanie budżetowe Unii Europejskiej dotyczy wprawdzie lat 2007 – 2013, ale obowiązuje dla projektów zasada n + 2.

Plan Rozwoju Lokalnego obejmowałby w szczególności następujące zagadnienia:
1. Charakterystykę sytuacji społeczno – gospodarczej na terenie Powiatu.
2. Wieloletni plan finansowy Powiatu – jednostki samorządu terytorialnego.
3. Wieloletni plan rzeczowy z opisem najważniejszych zadań.
4. Powiązanie Planu Rozwoju Lokalnego z celami strategicznymi Powiatu.
5. System wdrażania i monitorowania planu.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 08.09.2004 r., godz. 12.16
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 08.09.2004 r., godz. 12.16
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.09.2004 r., godz. 12.16Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1861 razy.