Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XVIII-144/04

w sprawie: wprowadzenia zmian w Lokalnym Planie Rozwoju Powiatu Wołomińskiego na lata 2004 – 2006.
Uchwała Nr XVIII-144/04
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 31 sierpnia 2004 r.


w sprawie: wprowadzenia zmian w Lokalnym Planie Rozwoju Powiatu Wołomińskiego na lata 2004 – 2006.

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Do Lokalnego Planu Rozwoju Powiatu Wołomińskiego na lata 2004 – 2006 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2

Zobowiązuje się Zarząd Powiatu do sporządzenia ujednoliconego tekstu Lokalnego Planu Rozwoju Powiatu Wołomińskiego na lata 2004 – 2006.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 08.09.2004 r., godz. 12.14
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 08.09.2004 r., godz. 12.14
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.09.2004 r., godz. 12.14Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1842 razy.