Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: „Dostawa projektora i ekranu projekcyjnego dla Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie"

Termin składania ofert: 24.10.2014r. godzina 15.00
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie Aleja Armii Krajowej 38, 05-200 Wołomin zwraca się z prośbą o złożenie oferty na :

Dostawa projektora i ekranu projekcyjnego dla Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie al. Armii Krajowej 38, 05-200 Wołomin

Miejsce składania ofert: Sekretariat Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica Aleja Armii Krajowej 38, 05-200 Wołomin, tel. 22 776 39 54

Termin składania ofert: 24.10.2014 r. godzina 15.00

Termin otwarcia ofert: 24.10.2014 r. godzina 15.30

Do oferty należy dołączyć:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu złożenia oferty.
2. Formularz ofertowy (Załącznik Nr 1) wraz ze szczegółową wyceną oferowanego przedmiotu zamówienia zgodną ze specyfikacją zamawiającego.
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych art. 22 (Załącznik Nr 2).
4. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 3).
5. Dane dotyczące oferowanego sprzętu zgodne ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia
(Załącznik Nr 4).


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 13.10.2014 r., godz. 16.33
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 13.10.2014 r., godz. 16.43
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.10.2014 r., godz. 16.43NieznanyEdycja strony
13.10.2014 r., godz. 16.42NieznanyEdycja strony
13.10.2014 r., godz. 16.41NieznanyEdycja strony
13.10.2014 r., godz. 16.37NieznanyEdycja strony
13.10.2014 r., godz. 16.36NieznanyEdycja strony
13.10.2014 r., godz. 16.36NieznanyEdycja strony
13.10.2014 r., godz. 16.33NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 4207 razy.