Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na „Wykonanie remontu pomieszczeń w Zespole Szkół w Tłuszczu”

termin składania ofert do dnia 07.08.2014 r. do godz. 10.00
Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:
„Wykonanie remontu pomieszczeń w Zespole Szkół w Tłuszczu”
Zakres prac obejmuje malowanie klatki schodowej i sekretariatu w tym
1. Skucie posadzki z terakoty
2. Ułożenie nowej posadzki z terakoty
3. Skucie glazury
4. Ułożenie nowej glazury
5. Wymiana sanitariatów
6. Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach
7. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z zaszpachlowaniem nierówności
8. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów i ścian


Uwaga: Szczegółowy zakres podany jest w obmiarze prac.


Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin
do dnia 07.08.2014 r. do godz. 10.00
2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres: j.w
Oznakowanie oferty następujące:
 dane oferenta (nazwa, siedziba)
„Wykonanie remontu pomieszczeń w Zespole Szkół w Tłuszczu”
nie otwierać przed 07.08.2014 r. godz. 12.00
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
4. Miejsce otwarcia ofert: W siedzibie zamawiającego
Sala Konferencyjna 05 – 200 Wołomin ul. Prądzyńskiego 3
dnia 07.08.2014 r. o godz. 12.00


5. Sesja otwarcia ofert.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.

Do oferty należy załączyć:
1. Formularz oferty,
2. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1).
3. Kosztorys


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Joanna Wieczorek, data: 04.08.2014 r., godz. 08.48
Ostatnia aktualizacja:Joanna Wieczorek, data: 04.08.2014 r., godz. 08.48
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.08.2014 r., godz. 08.48Joanna WieczorekDodanie strony

Strona oglądana: 4175 razy.