Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie ofert na: Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na ograniczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów na drodze powiatowej nr 4308W

termin składania ofert: do dnia 29.07.2014 r. do godz. 12.00
Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na ograniczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów na drodze powiatowej nr 4308W (ul. Majora Billa – gm. Marki, ul. Stara - gm. Radzymin, ul. Bolesława Chrobrego, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Krechowiecka – gm. Kobyłka.

Zakres prac:


1. Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dotyczącej wprowadzenia ograniczenia masy całkowitej pojazdów do 8ton z uwagą iż nie dotyczy pojazdów posiadających zgodę zarządzającego drogą na przejazd.
2. Wykonawca we własnym zakresie i własnym staraniem uzyska niezbędne do realizacji zadania mapy.
3. Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszelkich opinii, zatwierdzenia umożliwiających Zamawiającemu zgodnie z obowiązującym prawem wprowadzenie stałej organizacji ruchu.
Czas realizacji zadania 6 tygodni od podpisania umowy.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin
do dnia 29.07.2014 r. do godz. 12.00
2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:
j.w
Oznakowanie oferty następujące:
 dane oferenta (nazwa, siedziba)
Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na ograniczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów na drodze powiatowej nr 4308W (ul. Majora Billa – gm. Marki, ul. Stara - gm. Radzymin, ul. Bolesława Chrobrego, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Krechowiecka – gm. Kobyłka.
nie otwierać przed 29.07.2014 r. godz. 14.15”
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
4. Miejsce otwarcia ofert: W siedzibie zamawiającego
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA
05 – 200 Wołomin ul. Kobyłkowska 1a
Pokój Nr 4, dnia 29.07.2014r. o godz. 14.15
5. Sesja otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.

Do oferty należy załączyć:
1. Formularz cenowy, (Załącznik 2)
2. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1)


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Joanna Wieczorek, data: 22.07.2014 r., godz. 14.22
Ostatnia aktualizacja:Joanna Wieczorek, data: 22.07.2014 r., godz. 14.37
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.07.2014 r., godz. 14.37Joanna WieczorekEdycja strony
22.07.2014 r., godz. 14.32Joanna WieczorekEdycja strony
22.07.2014 r., godz. 14.31Joanna WieczorekEdycja strony
22.07.2014 r., godz. 14.30Joanna WieczorekEdycja strony
22.07.2014 r., godz. 14.24Joanna WieczorekEdycja strony
22.07.2014 r., godz. 14.22Joanna WieczorekDodanie strony

Strona oglądana: 4623 razy.