Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XVII-137/04

w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie.
Uchwała Nr XVII-137/04
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 2 lipca 2004 r.w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie.


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j.Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:§ 1

Zatwierdza się zmiany w Statucie Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie przyjęte uchwałą Nr 36/2004 Rady Społecznej SZPZOZ w Wołominie z dnia 25 czerwca 2004 r.§ 2

Uchwała Rady Społecznej SZPZOZ w Wołominie Nr 36/2004 z dnia 25 czerwca 2004 r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.§ 3

Zobowiązuje się Zarząd Powiatu Wołomińskiego do ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu SZPZOZ w Wołominie.§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 20.07.2004 r., godz. 10.22
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 20.07.2004 r., godz. 10.22
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.07.2004 r., godz. 10.22Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1984 razy.