Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XVII-136/04

w sprawie: zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2003-2006.
Uchwała Nr XVII-136/04
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 2 lipca 2004 r.w sprawie: zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2003-2006.


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 110 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:§ 1

1. Ustala się wysokość nakładów na wieloletni program inwestycyjny na lata 2003-2006 w wysokości określonej w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wysokość nakładów na wieloletni program inwestycyjny w zakresie dróg realizowanego z udziałem Programu „SAPARD” w wysokości określonej w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.§ 2

Traci moc uchwała Nr XVI-127/04 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2003-2006.§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.§ 4

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Podstrony:
  • Załącznik nr 1
    Nakłady na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2003-2006.
  • Załącznik nr 2
    Nakłady na wieloletnie programy inwestycyjne w zakresie dróg realizowane z udziałem programu SAPARD.

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 20.07.2004 r., godz. 10.21
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 20.07.2004 r., godz. 10.21
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.07.2004 r., godz. 10.21Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2060 razy.