Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XVI-131/04

w sprawie: przyjęcia Lokalnego Planu Rozwoju Powiatu Wołomińskiego na lata 2004-2006.
Uchwała Nr XVI-131/04
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 15 czerwca 2004 r.


w sprawie: przyjęcia Lokalnego Planu Rozwoju Powiatu Wołomińskiego na lata 2004-2006.

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do Strategii Rozwoju Powiatu Wołomińskiego stanowiącej załącznik do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr IX-61/03 z dnia 16.09.2003 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Wołomińskiego do 2015 r. Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:§ 1
Przyjmuje się Lokalny Plan Rozwoju Powiatu Wołomińskiego na lata 2004-2006 o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Dokument umieścił/a: Katarzyna Pazio
Dokument sporządził/a: Wydział Strategii i Rozwoju
Za treść dokumentu odpowiada: Piotr Raczyński

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 25.06.2004 r., godz. 12.02
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 25.06.2004 r., godz. 12.02
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.06.2004 r., godz. 12.02Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2123 razy.