Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XVI-129/04

w sprawie: przyjęcia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie.
Uchwała Nr XVI-129/04
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 15 czerwca 2004 r.


w sprawie: przyjęcia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708 z późn. zm.) w porozumieniu z kierownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie - Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:§ 1
Ustala się wartość jednego punktu w złotych w wysokości 4,20 zł. (słownie: cztery złote dwadzieścia groszy).


§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.Dokument umieścił/a: Katarzyna Pazio
Dokument sporządził/a: Powiatowy Urząd Pracy
Za treść dokumentu odpowiada: Jolanta Tlaga


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 25.06.2004 r., godz. 11.55
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 25.06.2004 r., godz. 11.55
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.06.2004 r., godz. 11.55Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1885 razy.