Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XVI-128/04

w sprawie: pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej w celu przekazania jej Gminie Dąbrówka.
Uchwała Nr XVI-128/04
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 15 czerwca 2004 r.


w sprawie: pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej w celu przekazania jej Gminie Dąbrówka.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 w zw. z art. 6a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:§ 1
Z dniem 1 stycznia 2005 r. pozbawia się kategorii drogi powiatowej drogę położoną w miejscowości Cisie, o długości 3200 m.


§ 2
Wykreśla się z wykazu dróg i ulic powiatowych, stanowiącego załącznik do uchwały
Nr XX-147/2000 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 31 października 2000 r. w sprawie zaliczenia do kategorii i ustalenia przebiegu ulic powiatowych, drogę wymienioną w § 1 niniejszej uchwały.


§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.


§ 5
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.Dokument umieścił/a: Katarzyna Pazio
Dokument sporządził/a: Zarząd Dróg Powiatowych
Za treść dokumentu odpowiada: Zarząd Dróg Powiatowych


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 25.06.2004 r., godz. 11.53
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 25.06.2004 r., godz. 11.53
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.06.2004 r., godz. 11.53Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2188 razy.