Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na „Wykonanie remontu pomieszczeń w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Tłuszczu”

termin składania ofert do dnia 05.05.2014 r. do godz. 10.00
Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na „Wykonanie remontu pomieszczeń w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Tłuszczu”

termin składania ofert do dnia 05.05.2014 r. do godz. 10.00


Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:
„Wykonanie remontu pomieszczeń w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Tłuszczu”

Zakres i wielkość prac przedstawiona jest w przedmiarze prac a obejmuje:
1. Roboty malarskie w salach i na korytarzy
2. Wykonanie tapety natryskowej
3. Prace murarskie i tynkarskie
4. Montaż drzwi p.poż
5. Dostosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych
6. Montaż dzwonka przyzywowego przy windzieMiejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin
do dnia 05.05.2014 r. do godz. 10.00
2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:
j.w
Oznakowanie oferty następujące:
• dane oferenta (nazwa, siedziba)
„Wykonanie remontu pomieszczeń w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Tłuszczu”

nie otwierać przed 05.05.2014 r. godz. 12.00
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
4. Miejsce otwarcia ofert: w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, , 05 – 200 Wołomin
sala konferencyjna, dnia 05.05.2014 r. o godz. 12.00


5. Sesja otwarcia ofert.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.

Do oferty należy załączyć:
1. Formularz oferty,
2. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1).
3. Kosztorys


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 24.04.2014 r., godz. 14.59
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 24.04.2014 r., godz. 14.59
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.04.2014 r., godz. 14.59Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 4020 razy.