Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXIX – 461/2014

w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Uchwała Nr XXXIX – 461/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 marca 2014r.


w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru BudowlanegoNa podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2013, poz. 595 ze zm.) w związku z art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267) uchwala się, co następuje:


§ 1

Po rozpatrzeniu skargi Pani M. G. z dnia 06.01.2014r. na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego polegającą na nieudzieleniu odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, Rada Powiatu Wołomińskiego w sprawie zarzutów postawionych w skardze, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa uznaje skargę za bezzasadną.


§ 2

Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego do powiadomienia Pani M. G. o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem do uchwały.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Ireneusz Maślany, data: 31.03.2014 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 01.04.2014 r., godz. 10.38
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 01.04.2014 r., godz. 10.38
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.04.2014 r., godz. 10.38Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1469 razy.