Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXVIII – 448/2014

Stanowisko Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uwzględnienia w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014-2020 mechanizmów zintegrowanego podejścia terytorialnego
Uchwała Nr XXXVIII – 448/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 lutego 2014r.

Stanowisko Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uwzględnienia w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014-2020 mechanizmów zintegrowanego podejścia terytorialnego§ 1

Przyjmuje się stanowisko Rady Powiatu Wołomińskiego dotyczące uwzględnienia w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014-2020 mechanizmów zintegrowanego podejścia terytorialnego poprzez:
1. Zastosowanie mechanizmu „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” w formule bezpośredniej z uwzględnieniem wielofunduszowych Lokalnych Strategii Rozwoju. Postulujemy o wydzielenie w Regionalnym Programie Operacyjnym oddzielnego priorytetu inwestycyjnego na realizację Lokalnych Strategii Rozwoju oraz przeznaczenie na ten cel 10% alokacji Europejskiego Funduszu Społecznego dla Województwa Mazowieckiego oraz 5% alokacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Województwa Mazowieckiego.
2. Wprowadzenie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych o charakterze lokalnym w oparciu o stolice powiatów, które obok przewidzianych już w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i Regionalnych Inwestycji Terytorialnych stworzą możliwość powstawania lokalnych struktur lub partnerstw w celu wypracowywania rozwiązań zdiagnozowanych problemów zainteresowanych społeczności lokalnych. Wnosimy o wprowadzenie odpowiednich zapisów w sekcji 4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.


§ 2

Przekazanie uchwały Marszałkowi Województwa Mazowieckiego powierza się Staroście Wołomińskiemu.


§ 3

Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Ireneusz Maślany, data: 28.02.2014 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 03.03.2014 r., godz. 10.33
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 03.03.2014 r., godz. 10.58
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.03.2014 r., godz. 10.58Małgorzata JeznachEdycja strony
03.03.2014 r., godz. 10.57Małgorzata JeznachEdycja strony
03.03.2014 r., godz. 10.33Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1440 razy.