Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXVIII – 447/2014

w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego na terenie Powiatu Wołomińskiego
Uchwała Nr XXXVIII – 447/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 lutego 2014r.

w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego na terenie Powiatu WołomińskiegoNa podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2013 poz. 595 z późn. zm. ) w związku z art. 114 ust. 2 i art. 115 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz. 135 z późn. zm.), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje :

§1


Zwiększa się jednorazowo w 2014 roku wysokość środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego, działających na terenie Powiatu Wołomińskiego, na dofinansowanie wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6. do 18. roku życia – raz w roku w sposób określony niniejszą uchwałą.

§2


1. Dofinansowanie o którym mowa w §1 Uchwały wynosi:
a) Dla Rodzinnego Domu Dziecka nr 1 z siedzibą w Wołominie przy ul. Geodetów 73 - 1 400 zł
b) Dla Rodzinnego Domu Dziecka nr 2 z siedzibą w Nowych Załubicach przy ul. Opolskiej 75a - 1 400 zł
c) Dla Rodzinnego Domu Dziecka nr 3 z siedzibą w Wołominie przy ul. Przejazdowa 4 – 1 400 zł
d) Dla Rodzinnego Domu Dziecka nr 4 z siedzibą w Poświętnym przy ul. Międzyleś 101 – 1 400 zł
2. Kwota, o której mowa w ust. 1 dotyczy każdego dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego.
3. Środki finansowe na dofinansowanie wypoczynku dzieci zostały zagwarantowane w budżetach placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego.

§3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Ireneusz Maślany, data: 28.02.2014 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 03.03.2014 r., godz. 10.31
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 03.03.2014 r., godz. 10.57
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.03.2014 r., godz. 10.57Małgorzata JeznachEdycja strony
03.03.2014 r., godz. 10.56Małgorzata JeznachEdycja strony
03.03.2014 r., godz. 10.31Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1450 razy.