Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXVIII - 446/2014

w sprawie powierzenia Gminie Zielonka prowadzenia zadania publicznego z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych
Uchwała Nr XXXVIII - 446/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 lutego 2014 r.

w sprawie powierzenia Gminie Zielonka prowadzenia zadania publicznego z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych


Na podstawie art. 5 ust. 2 oraz art. 12 ust. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 595, z późn.zm.), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Powiat Wołomiński powierza Gminie Zielonka zadanie publiczne z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych mające na celu prowadzenie w Klubie „Muminki” zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo oraz umożliwienie tym osobom korzystania z tych zajęć.


§ 2

Na zadanie wymienione w § 1 Powiat przekaże Gminie Zielonka w 2014 roku środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 11 000 zł. (słownie: jedenaście tysięcy złotych) na warunkach określonych w porozumieniu stanowiącym załącznik do uchwały.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Ireneusz Maślany, data: 28.02.2014 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 03.03.2014 r., godz. 10.27
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 03.03.2014 r., godz. 10.55
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.03.2014 r., godz. 10.55Małgorzata JeznachEdycja strony
03.03.2014 r., godz. 10.27Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1428 razy.