Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXVIII – 442/2014

w sprawie zamiaru likwidacji I Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych z siedzibą w Wołominie Al. Armii Krajowej 38
Uchwała Nr XXXVIII – 442/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 lutego 2014r.

w sprawie zamiaru likwidacji I Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych z siedzibą w Wołominie Al. Armii Krajowej 38Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r., poz. 595 ze zm.) oraz art. 59 ust. 1 i 6 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Z dniem 31 sierpnia 2014r. zamierza się zlikwidować trzyletnie I Liceum Profilowane, wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych z siedzibą w Wołominie Al. Armii Krajowej 38.


§ 2

Po uwzględnieniu zmiany, o której mowa w § 1, w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych z siedzibą w Wołominie Al. Armii Krajowej 38 będą wchodziły następujące szkoły:
1) IV Liceum Ogólnokształcące,
2) Technikum Ekonomiczne,
3) Technikum Handlowe,
4) Szkoła Policealna.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Ireneusz Maślany, data: 28.02.2014 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 03.03.2014 r., godz. 10.18
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 03.03.2014 r., godz. 10.53
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.03.2014 r., godz. 10.53Małgorzata JeznachEdycja strony
03.03.2014 r., godz. 10.52Małgorzata JeznachEdycja strony
03.03.2014 r., godz. 10.52Małgorzata JeznachEdycja strony
03.03.2014 r., godz. 10.18Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1487 razy.