Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXVIII – 440/2014

w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie działań zmierzających do realizacji przez Powiat Wołomiński modernizacji budynku przy ul. Ogrodowej 1A w Wołominie przeznaczonego na siedzibę Powiatowej Biblioteki Publicznej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
Uchwała Nr XXXVIII – 440/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 lutego 2014r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie działań zmierzających do realizacji przez Powiat Wołomiński modernizacji budynku przy ul. Ogrodowej 1A w Wołominie przeznaczonego na siedzibę Powiatowej Biblioteki Publicznej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Wyraża się zgodę na rozpoczęcie działań zmierzających do realizacji przez Powiat Wołomiński modernizacji budynku przy ul. Ogrodowej 1A w Wołominie przeznaczonego na siedzibę Powiatowej Biblioteki Publicznej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, obejmujących w szczególności opracowanie analiz przed-realizacyjnych i doradztwo na etapie przygotowawczym przedsięwzięcia Partnerstwa Publiczno Prywatnego dla modernizacji budynku przy ul. Ogrodowej 1A w Wołominie przeznaczonego na siedzibę Powiatowej Biblioteki Publicznej.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Ireneusz Maślany, data: 28.02.2014 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 03.03.2014 r., godz. 10.13
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 03.03.2014 r., godz. 10.52
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.03.2014 r., godz. 10.52Małgorzata JeznachEdycja strony
03.03.2014 r., godz. 10.13Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1399 razy.