Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXVIII – 427/2014

w sprawie powierzenia Gminie Strachówka zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Strachówka, wraz z udzieleniem dofinansowania
Uchwała Nr XXXVIII – 427/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 lutego 2014r.

w sprawie powierzenia Gminie Strachówka zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Strachówka, wraz z udzieleniem dofinansowania


Na podstawie art. 19 ust. 4 w związku z art.20 pkt.16 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 260 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 595. z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Powiat Wołomiński powierza Gminie Strachówka wykonanie zadania polegającego na konserwacji zieleni przydrożnej, chodników i rowów w pasie dróg powiatowych na terenie miejscowości i gminy Strachówka tj.

a) utrzymanie zieleni przydrożnej – poprzez trzykrotne koszenie pasa przydrożnego /powierzchnia pasa w granicach miejscowości Strachówka 50415 m2/.
b) utrzymanie chodników – poprzez co najmniej jednokrotne sprzątanie ich nawierzchni /powierzchnia chodników w granicach miejscowości Strachówka 3425 m2 /.
c) usuwanie krzewów przy chodnikach i rowach przydrożnych wg zaistniałych potrzeb, bez usuwania drzew /powierzchna zakrzaczeń w pasie drogowym na terenie Gminy 27810 m2 /.
d) konserwacja rowów wg potrzeb po ustaleniu zakresu prac z Powiatem.


§ 2

Przekazanie zadania następuje na okres od dnia 1 kwietnia do dnia 30 listopada 2014 r., na warunkach określonych w porozumieniu.


§ 3

Na pokrycie kosztów prac opisanych w § 1, Powiat Wołomiński przekaże Gminie Strachówka środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 25 962,00zł.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Ireneusz Maślany, data: 28.02.2014 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 03.03.2014 r., godz. 09.39
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 03.03.2014 r., godz. 10.44
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.03.2014 r., godz. 10.44Małgorzata JeznachEdycja strony
03.03.2014 r., godz. 09.39Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1435 razy.