Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXVIII – 419/2014

w sprawie powierzenia Gminie Strachówka zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych na terenie Gminy Strachówka
Uchwała Nr XXXVIII – 419/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 lutego 2014r.


w sprawie powierzenia Gminie Strachówka zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych na terenie Gminy StrachówkaNa podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt. 8a w zw. z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Powiat Wołomiński powierza Gminie Strachówka wykonanie zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych na terenie Gminy Strachówka pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa
i estetyki miejscowości poprzez budowę chodników: w iejscowości Strachówka ul. Konopnickiej i miejscowości Annopol gmina Strachówka wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej.”
Przekazanie zadania następuje na warunkach określonych w projekcie porozumienia stanowiącego załącznik do uchwały.


§ 2

Na zadanie określone w § 1 Powiat Wołomiński przekaże Gminie Strachówka środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 10.000,00 zł.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Ireneusz Maślany, data: 28.02.2014 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 03.03.2014 r., godz. 09.14
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 03.03.2014 r., godz. 10.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.03.2014 r., godz. 10.40Małgorzata JeznachEdycja strony
03.03.2014 r., godz. 09.14Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1534 razy.