Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na „Wykonanie malowania klatki schodowej oraz sekretariatu w Liceum Ogólnokształcącym w Urlach w okresie od 15.02.2014 do 27.02.2014 r”

termin składania ofert do dnia 10.02.2014 r. do godz. 10.00
Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:

„Wykonanie malowania klatki schodowej oraz sekretariatu w Liceum Ogólnokształcącym w Urlach w okresie od 15.02.2014 do 27.02.2014 r”

Zakres prac obejmuje malowanie klatki schodowej i sekretariatu w tym:

1. Zabezpieczenie podłóg, mebli i części ścian folią
2. Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach
3. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
4. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
5. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian

Uwaga: Szczegółowy zakres podany jest w formularzu cenowym.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin
do dnia 10.02.2014 r. do godz. 10.00
2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:
j.w
Oznakowanie oferty następujące:
• dane oferenta (nazwa, siedziba)
„Wykonanie malowania klatki schodowej oraz sekretariatu w Liceum Ogólnokształcącym w Urlach w okresie od 15.02.2014 do 27.02.2014 r”
nie otwierać przed 10.02.2014 r. godz. 12.00

3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
4. Miejsce otwarcia ofert: W siedzibie zamawiającego
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA
05 – 200 Wołomin ul. Kobyłkowska 1a
Pokój Nr 2, dnia 10.02.2014 r. o godz. 12.00

5. Sesja otwarcia ofert.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.

o oferty należy załączyć:
1. Formularz oferty,
2. Podpisane istotne postanowienia umowy,
3. Formularz cenowy.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 03.02.2014 r., godz. 09.38
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 03.02.2014 r., godz. 09.38
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.02.2014 r., godz. 09.38NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 4068 razy.