Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXVI – 407/2013

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Uchwała Nr XXXVI – 407/2013
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 19 grudnia 2013r.


w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Powiatowego Inspektora Nadzoru BudowlanegoNa podstawie art. 229 pkt 4 oraz art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1

1. Uznaje się skargę M. K. z dnia 21.08.2013r. za bezzasadną w części dotyczącej działań i zachowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
2. Rada Powiatu Wołomińskiego uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi w merytorycznej części.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 20.12.2013 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 27.12.2013 r., godz. 14.10
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 27.12.2013 r., godz. 14.10
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.12.2013 r., godz. 14.10Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1974 razy.