Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXVI – 406/2013

Stanowisko Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie zakresu przebudowy skrzyżowania ulic Marsa i Żołnierskiej realizowanego przez m. st. Warszawę w ramach II etapu zadania inwestycyjnego „Modernizacja ciągu ulic Marsa, Żołnierska”
Uchwała Nr XXXVI – 406/2013
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 19 grudnia 2013r.

Stanowisko Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie zakresu przebudowy skrzyżowania ulic Marsa i Żołnierskiej realizowanego przez m. st. Warszawę w ramach II etapu zadania inwestycyjnego „Modernizacja ciągu ulic Marsa, Żołnierska”§ 1

W związku z podjętymi przez Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych m.st. Warszawy działaniami, zmierzającymi do przygotowania projektu zamiennego dla II etapu modernizacji ulic Marsa i Żołnierskiej, zakładającego ograniczenie zakresu prac, tj. usunięcie z projektu estakady do skrętu z ul. Żołnierskiej w ul. Marsa i prowadzącej ruch bezkolizyjnie ul. Marsa nad ul. Chełmżyńską, które to ograniczenie jest spowodowane kolizją tej inwestycji z fragmentem działki na ul. Marsa 61, który jest objęty ochroną konserwatorską, Rada Powiatu Wołomińskiego przyjmuje następujące stanowisko:

Uznaje się za niezbędną realizację węzła drogowego Marsa-Żołnierska w pierwotnie zaprojektowanej formie tj. z dwiema estakadami łączącymi ulice Marsa z Żołnierską wraz z bezkolizyjnym przejazdem ul. Marsa nad ul. Chełmżyńską. W ocenie Rady Powiatu Wołomińskiego, jedynie realizacja inwestycji zgodnie ze wcześniejszą koncepcją, zakładającą budowę dwóch estakad do skrętów, zapewni poprawę bezpieczeństwa i zapewni bezkolizyjny sposób poruszania się na tym, szczególnie ważnym dla mieszkańców Powiatu, ciągu komunikacyjnym. Niewątpliwie poprawi też komfort życia i zaoszczędzi czas mieszkańców Powiatu. Realizacja inwestycji w okrojonej formie nie rozwiąże występujących w tym miejscu problemów komunikacyjnych, w szczególności nie rozładuje tworzących się w godzinach szczytu korków, które spowodowane są długim czasem oczekiwania na możliwość wykonania skrętu z ul. Żołnierskiej w ulicę Marsa. Dodatkowo brak drugiej estakady spowoduje nieuchronne korkowanie się pozostałych wlotów skrzyżowania.
Planowana inwestycja drogowa, w pierwotnym kształcie, zakłada ingerencję w niewielki fragment nieruchomości przy ul. Marsa 61. Na działce tej znajduje się obiekt związany z Kardynałem Stefanem Wyszyńskim i z tego powodu budynek, w którym przez pewien okres zamieszkiwał Prymas, oraz cała działka zostały wpisane do rejestru zabytków. Rada Powiatu Wołomińskiego rozumie konieczność ochrony miejsc związanych z życiem i działalnością wielkiego Polaka, jakim był Kardynał Stefan Wyszyński. Jednakże zważywszy na wagę planowanej inwestycji, a także na niewielką ingerencję w przedmiotową działkę, polegającą jedynie na umieszczeniu podpory obiektu i nadwieszenia jednej z estakad, Rada Powiatu Wołomińskiego wnosi o rozważenie podjęcia działań w celu umożliwienia całościowego zrealizowania inwestycji.
Mając powyższe na uwadze, Rada Powiatu Wołomińskiego zwraca się z apelem do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o podjęcie z urzędu działań w celu umożliwienia wydzielenia z działki przy ul. Marsa 61, na której znajduje się obiekt wpisany do rejestru zabytków, fragmentu niezbędnego do zbudowania drugiej estakady węzła drogowego ulic Marsa-Żołnierska. Rada Powiatu Wołomińskiego zwraca się z apelem zarówno do Prezydenta m. st. Warszawy, jak i Instytutu Prymasa Wyszyńskiego i Fundacji „Dziedzictwo Stefana Kardynała Wyszyńskiego” o podjęcie dialogu w celu znalezienia porozumienia i umożliwienie zrealizowania, bardzo potrzebnej dla całej społeczności Powiatu Wołomińskiego, inwestycji.


§ 2

Przekazanie uchwały:
1) Prezydentowi m. st. Warszawy,
2) Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
3) Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków,
4) Burmistrzom miast Ząbki, Zielonki, Kobyłki i Wołomina,
5) Burmistrzom dzielnic Rembertów, Praga Południe i Wawer,
6) Dyrektorowi Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych m.st. Warszawy,
7) Instytutowi Prymasa Wyszyńskiego i Fundacji „Dziedzictwo Stefana Kardynała Wyszyńskiego” –
powierza się Staroście Wołomińskiemu.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 20.12.2013 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 27.12.2013 r., godz. 14.08
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 27.12.2013 r., godz. 14.08
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.12.2013 r., godz. 14.08Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2487 razy.