Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXVI - 401/2013

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV- 389/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 listopada 2013r. zmieniającej Uchwałę Nr XXIV-265/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
Uchwała Nr XXXVI-401/2013
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV- 389/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 listopada 2013r. zmieniającej Uchwałę Nr XXIV-265/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 poz. 595 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) - Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Dokonuje się zmiany tabeli Nr 1 pn.: „Dochody budżetu powiatu w 2013 roku – zmiana” do Uchwały Nr XXXV-389/2013 z dnia 28 listopada 2013 zmieniającej uchwałę Nr XXIV-265/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 24.12.2013 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 27.12.2013 r., godz. 13.36
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 27.12.2013 r., godz. 13.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.12.2013 r., godz. 13.36Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2095 razy.