Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXVI - 400/2013

zmieniająca Uchwałę Nr XXXII - 353/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie przekazania i dofinansowania zadania z zakresu powiatowych dróg publicznych na terenie Gminy Ząbki
Uchwała Nr XXXVI - 400/2013
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 19 grudnia 2013r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXXII - 353/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie przekazania i dofinansowania zadania z zakresu powiatowych dróg publicznych na terenie Gminy Ząbki


Na podstawie art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 poz. 595 ze zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

W Uchwale Nr XXXII - 353/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 sierpnia 203r. w sprawie przekazania i dofinansowania zadania z zakresu powiatowych dróg publicznych na terenie Gminy Ząbki wprowadza się następujące zmiany.


§ 2

Treść § 2 uchwały, o której mowa w § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 3 na zadanie określone w § 1 Powiat przekaże Gminie środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 1.996.300 zł, w roku 2012 – 206.528 zł, w roku 2013 - 910.252,95 zł oraz w roku 2014 – 879.519 zł na rachunkach określonych w porozumieniu.”


§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 20.12.2013 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 27.12.2013 r., godz. 13.32
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 27.12.2013 r., godz. 13.32
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.12.2013 r., godz. 13.32Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1845 razy.