Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXV – 398/2013

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
Uchwała Nr XXXV – 398/2013
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28 listopada 2013r.


w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę WołomińskiegoNa podstawie art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267) Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1

Po rozpatrzeniu skargi Pana J. C. z dnia 07.08.2013r. na Starostę Wołomińskiego w przedmiocie przewlekłego i biurokratycznego załatwiania spraw, Rada Powiatu Wołomińskiego w sprawie zarzutów postawionych w skardze, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa uznaje skargę za bezzasadną w części dotyczącej realizacji postulatów zawartych w petycji z dnia 09.01.2013r. oraz za zasadną w części dotyczącej niedochowania terminu udzielenia odpowiedzi na pismo z dnia 25.04.2013r.


§ 2

Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego do powiadomienia Pana J. C. o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem do uchwały.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 29.11.2013 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 02.12.2013 r., godz. 10.21
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.12.2013 r., godz. 10.21
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.12.2013 r., godz. 10.21Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2383 razy.