Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXV – 395/2013

zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII – 298/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury „Pałac w Chrzęsnem Norwidowskie Centrum Kultury” i nadania statutu
Uchwała Nr XXXV – 395/2013
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28 listopada 2013r.


zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII – 298/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury „Pałac w Chrzęsnem Norwidowskie Centrum Kultury” i nadania statutu


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7, art.12 pkt 8 lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595) w zw. z art. 9 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Dokonuje się zmiany w § 1 Uchwały Nr XXVIII – 298/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury „Pałac w Chrzęsnem Norwidowskie Centrum Kultury” i nadania statutu, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie: ,,Tworzy się z dniem 1 czerwca 2014 roku samorządową instytucję kultury o nazwie „Pałac w Chrzęsnem Norwidowskie Centrum Kultury” z siedzibą w Chrzęsnem przy ul. Pałacowej 1, gm. Tłuszcz.”


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 29.11.2013 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 02.12.2013 r., godz. 10.07
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.12.2013 r., godz. 10.07
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.12.2013 r., godz. 10.07Małgorzata JeznachEdycja strony
02.12.2013 r., godz. 10.07Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1965 razy.