Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXV – 393/2013

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
Uchwała Nr XXXV – 393/2013
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości


Na podstawie art. 12 pkt 8 litera a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) w związku z art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Wyraża się zgodę na zamianę części nieruchomości zabudowanej będącą własnością Powiatu Wołomińskiego stanowiącej działkę ewidencyjną o numerze 65 w obrębie
0023-23 o pow. 0,0938 ha objętą księgą wieczystą nr WA1W/00080458/1 na część nieruchomości zabudowanej będącej własnością Gminy Wołomin, stanowiącej działkę ewidencyjną o numerze 66/8 w obrębie 0023-23 o pow. 0,0902 ha, objętej księgą wieczystą nr WA1W/00063528/8.
2. Zamiana działek następuje bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnej wartości zamiennych nieruchomości.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 29.11.2013 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 02.12.2013 r., godz. 10.02
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.12.2013 r., godz. 10.02
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.12.2013 r., godz. 10.02Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1920 razy.