Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu kanalizacji deszczowej w skarpie rzeki Beniaminówki oraz szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),
zawiadamiam
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie, na wniosek z dnia 17.10.2013 r. Pana Marcina Zagdańskiego działającego w imieniu „PROVITUS” Dąbrowscy, Malesa Sp. J., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu kanalizacji deszczowej o średnicy ø 200 mm w skarpie rzeki Beniaminówki w km 11+254 (działki nr ew. 27/1 i 56 obr. 01-08) oraz szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu działek nr ew. 27/2 i 26/1 obr. 01-08 położonych przy ul. Weteranów w Radzyminie, poprzez projektowany ww. wylot kanalizacji deszczowej.
W związku z powyższym informuję, że strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego w Wołominie (pok. nr 11, tel. 787-43-01 wew. 153) i składać uwagi i wnioski w ww. sprawie. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dokumenty.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - wicestarosta, data: 31.10.2013 r.
Wprowadził:Iwona Klukowska, data: 31.10.2013 r., godz. 11.05
Ostatnia aktualizacja:Iwona Klukowska, data: 31.10.2013 r., godz. 11.08
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.10.2013 r., godz. 11.08Iwona KlukowskaEdycja strony
31.10.2013 r., godz. 11.05Iwona KlukowskaDodanie strony

Strona oglądana: 1665 razy.