Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXIV – 378/2013

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem terenu Szpitala Powiatowego w Wołominie o powierzchni 10 m2 i umieszczenie infrastruktury anten nadawczych na nieczynnym kominie Szpitala dla firmy Sferia S.A.
Uchwała Nr XXXIV – 378/2013
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 22 października 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem terenu Szpitala Powiatowego w Wołominie o powierzchni 10 m2 i umieszczenie infrastruktury anten nadawczych na nieczynnym kominie Szpitala dla firmy Sferia S.A.Na podstawie art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 217) oraz § 4 ust. 2 uchwały Nr XV-146/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych stanowiących własność, będących w użytkowaniu lub użytkowaniu wieczystym Szpitala Powiatowego w Wołominie, Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Wyraża się zgodę na wynajem na czas nieokreślony terenu Szpitala Powiatowego w Wołominie o powierzchni 10 m2 i na umieszczenie infrastruktury anten nadawczych na nieczynnym kominie Szpitala dla firmy Sferia S.A.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szpitala Powiatowego w Wołominie.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 23.10.2013 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 24.10.2013 r., godz. 10.58
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 24.10.2013 r., godz. 10.58
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.10.2013 r., godz. 10.58Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2070 razy.