Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXIII - 372/2013

w sprawie przekazania Staroście skarg na Wicestarostę Wołomińskiego
Uchwała Nr XXXIII – 372/2013
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 30 września 2013r.

w sprawie przekazania Staroście skarg na Wicestarostę WołomińskiegoNa podstawie art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 267) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Skargi S. A., D. B., G. B., I. B., D. B., E. C., H. D., D. D., T. D., E. F., M. F., S. G., D. G., H. J., W. J., A. K., J. K., H. K., N. K., M. L., E. L., K. M., S. M., T. N., C. O., S. P., B. P., A. P., J. P., P. P., K. R., K. S., M. S., I. S., Z. S., A. T., H. T., K. W., B. Z., które wpłynęły do Rady Powiatu w dniu 05.08.2013r. przekazuje się Staroście Wołomińskiemu jako organowi właściwemu do ich rozpatrzenia.


§ 2

Odpis uchwały należy przesłać skarżącym, na adresy wskazane w skargach.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 01.10.2013 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 01.10.2013 r., godz. 15.45
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.10.2013 r., godz. 08.34
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.10.2013 r., godz. 08.34Małgorzata JeznachEdycja strony
01.10.2013 r., godz. 15.55Małgorzata JeznachEdycja strony
01.10.2013 r., godz. 15.45Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2315 razy.