Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXIII – 367/2013

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Uchwała Nr XXXIII – 367/2013
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 30 września 2013r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej


Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Ogłasza się tekst jednolity Uchwały XX-214/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w formie Obwieszczenia stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
3. Obwieszczenie, o którym mowa w ust. 2, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 01.10.2013 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 01.10.2013 r., godz. 15.06
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 01.10.2013 r., godz. 15.06
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.10.2013 r., godz. 15.06Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2146 razy.