Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXIII – 363/2013

w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie
Uchwała Nr XXXIII – 363/2013
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 30 września 2013r.

w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 19 b pkt 1, art. 19g pkt 2, art. 19i pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 199 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 12, poz. 68 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Przekazuje się z dochodów własnych powiatu środki finansowe dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie w wysokości 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych) na zakup materiałów, oraz naprawę i konserwację sprzętu pożarniczego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie.


§ 2

Działania wymienione w § 1 sfinansowane zostaną z budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2013r. dział 754, rozdział 75410, paragraf 3000.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego, upoważniając go do zawarcia stosownej umowy.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 01.10.2013 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 01.10.2013 r., godz. 14.33
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 01.10.2013 r., godz. 14.33
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.10.2013 r., godz. 14.33Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2292 razy.