Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXII – 360/2013

w sprawie rozpatrzenia skargi na sposób prowadzenia postępowania rekrutacyjnego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Uchwała Nr XXXII – 360/2013
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 sierpnia 2013r.


w sprawie rozpatrzenia skargi na sposób prowadzenia postępowania rekrutacyjnego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru BudowlanegoNa podstawie art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267) uchwala się, co następuje:


§ 1

Uznaje się skargę J. S. z dnia 14.05.2013r. za bezzasadną w sprawie sposobu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 28.08.2013 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 29.08.2013 r., godz. 10.29
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 29.08.2013 r., godz. 10.29
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.08.2013 r., godz. 10.29Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2087 razy.