Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXII - 358/2013

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wołomińskiego
Uchwała Nr XXXII - 358/2013
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 sierpnia 2013r.


w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu WołomińskiegoNa podstawie art. 12 pkt 1 i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 595) oraz art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii wójtów i burmistrzów gmin z terenu Powiatu Wołomińskiego oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie, Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wołomińskiego zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2

Traci moc Uchwała Nr XLII-321/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wołomińskiego.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 28.08.2013 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 29.08.2013 r., godz. 10.01
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 29.08.2013 r., godz. 10.01
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.08.2013 r., godz. 10.01Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2242 razy.