Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXII – 357/2013

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI – 158/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” w 2012, 2013 i 2014 roku
Uchwała Nr XXXII – 357/2013
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 sierpnia 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI – 158/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” w 2012, 2013 i 2014 rokuNa podstawie art. 206 ust. 2 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§1


Do uchwały Nr XVI- 158/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” w 2012, 2013 i 2014 roku wprowadza się zmiany dot. zwiększenia ogólnej wartości projektu oraz alokacji środków w 2014 r. ujętych w niniejszej uchwale.

§2


Wyraża się zgodę na zmianę ogólnej wartości Projektu oraz alokacji środków na 2014r. w realizowanym przez Powiat Wołomiński projekcie w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” w 2012, 2013 i 2014 roku współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ten sposób, że:
1) Zmienia się ogólną wartość projektu na 2.221.600 PLN z alokacją w poszczególnych latach realizacji:
w 2012r. – 621 600,00 PLN
w 2013r. – 800 000,00 PLN
w 2014r. – 800 000,00 PLN
2) Gwarantuje się wniesienie wkładu własnego w wysokości 10,5% całego projektu, tj. kwoty ogółem 233.268 PLN, z alokacją w poszczególnych latach realizacji:
w 2012r. – 65 268,00 PLN
w 2013r. – 84 000,00 PLN
w 2014r. – 84 000,00 PLN

§3


Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego i Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 28.08.2013 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 29.08.2013 r., godz. 10.00
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 29.08.2013 r., godz. 10.12
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.08.2013 r., godz. 10.12Małgorzata JeznachEdycja strony
29.08.2013 r., godz. 10.00Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1981 razy.