Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego, poprzez budowę przepustu pod zjazdami z działki nr ew. 37/2 obręb 15 na ul. Serwitucką – działka nr ew. 2/4 obręb 15, gm. Kobyłka.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie, na wniosek z dnia 01. 08. 2013 r. Pana Dariusza Biedrzyckiego zam. w Kobyłce, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego, poprzez budowę przepustu pod zjazdami z działki nr ew. 37/2 obręb 15 na ul. Serwitucką – działka nr ew. 2/4 obręb 15, gm. Kobyłka.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - wicestarosta, data: 05.08.2013 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 05.08.2013 r., godz. 14.52
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 05.08.2013 r., godz. 14.52
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.08.2013 r., godz. 14.52NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1415 razy.